Kierownictwo

 Kierownictwo 
Prokurator Regionalnyprok. Artur Maludytel. (91) 441-09-47
Z-ca Prokuratora Regionalnegoprok. Michał Lasotatel. (91) 441-09-48
Wydział I
do Spraw Przestępczości Gospodarczej
Naczelnik WydziałuKamil Stronikowskitel. (91) 441-09-65
Wydział III
Organizacyjno-Sądowy
Naczelnik Wydziałuprok. Małgorzata Wirszyctel. (91) 441-09-61
Rzecznik Prasowyprok. Marcin Lorenctel. (91) 441-09-77
Rzecznik Dyscyplinarnyprok. Magdalena Blanktel. (91) 441-09-55
Wizytatorprok. Małgorzata Machtel. (91) 441-09-67
Kierownik Szkolenia,
prokurator przyjmujący w sprawach skarg i wniosków
prok. Anna Gawłowska Rynkiewicztel. (91) 441-09-85
Wydział VI
Budżetowo-Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjnyp.o. Marek Talagatel. (91) 441-09-57
Główny KsięgowyKrystyna Bilskatel. (91) 441-09-52
Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychJustyna Skurcztel. (91) 441-09-72
Kierownik Kancelarii TajnejMaria Szuratel. (91) 441-09-59
Kierownik oddziału Kancelarii Tajnej
(Wydział Zamiejscowy Prok. Krajowej)
Anna Domin
tel. (91) 441-09-30
Pozostałe Komórki Organizacyjne
Starszy Inspektor
ds. Biurowości
Aneta Gielectel. (91) 441-09-17
Stanowisko inspektora
ds. obronnych
Janusz Łęgatel. (91) 441-09-72
Stanowisko audytora wewnętrznego
Stanowisko inspektora ochrony danychJustyna Skurcztel. (91) 441-09-72
Kierownik SekretariatuMałgorzata Walczaktel. (91) 441-09-50
Z-ca Kierownika Sekretariatu
(Wydział Zamiejscowy Prok. Krajowej)
Iwona Kłonowskatel. (91) 441-09-00
Ustawienia dostępności