Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 156/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie podziału czynności oraz zakresu uprawnień i obowiązków służbowych prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zarządzenie Nr 29/16 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz zadań komórek organizacyjnych

 

 

 

Ustawienia dostępności