Komunikat

RP III WOS 046.16.2012 Komunikat

Opublikowano 18 marca 2021 r., o godz. 09:48 przez

 

„Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w śledztwie RP I Ds 41.2016 prowadzonym w zakresie udzielania kredytów denominowanych  i indeksowanych do waluty obcej w okresie od co najmniej  1 lipca 2006r.  do dnia 26 sierpnia 2011r., tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk uprzejmie informuje, iż postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. powołano instytucję specjalistyczną – Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celu wydania opinii w zakresie udzielania i obsługi kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej przez Noble Bank SA oraz funkcjonowania w tym zakresie instytucji odpowiedzialnych za nadzór bankowy.

Stosownie do treści przepisu art. 318 kpk pokrzywdzonym oraz ich pełnomocnikom służy prawo wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych i zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.

Stosownie do treści przepisu art.131 § 3 kpk odpis postanowienia o powołaniu instytucji specjalistycznej zostanie doręczony pokrzywdzonemu, który w terminie zawitym 7 dni od dnia ukazania się komunikatu zwróci się w powyższym zakresie do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”.

Ustawienia dostępności