Regulacje prawne – IP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
(Dz.U.2018.1330 t.j.)

Tekst ujednolicony w PDF

Ustawienia dostępności