Regulacje prawne – IP

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej:
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Tekst ujednolicony w PDF