Informacja ogólna

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

Uprzejmie informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych pozyskanych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie nastąpi jedynie w przypadku istnienia celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz pozyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która ma swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie (71-260).

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, zbierane są w celu realizacji określonego celu przetwarzania. O ile przepisy prawa nie przewidują inaczej to przetwarzane są dane tylko w zakresie jaki dopuszcza cel, dla którego są one pozyskiwane.

 

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych będą również upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, ABW itp.

W procesie przetwarzania danych osobowych obywateli mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów itp.;

Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

Prawa obywateli w zakresie ich danych osobowych

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ustawienia dostępności