Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 

Woj. lubuskie:

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

 1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej
 2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie
 3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
 5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
 6. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017 r.
 7. Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
 8. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy programu korekcyjno-edukacyjnego 2016
 9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
 10. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 11. Baza instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
 12. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – strona internetowa lubuskiego urzędu wojewódzkiego