Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 

Woj. lubuskie:

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

  1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej
  2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie
  3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
  5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia
  7. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych
  8. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  9. Organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
Ustawienia dostępności