Inne

Krajowa Rada Prokuratorów

Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej

Policja:

Komenda Główna Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Urzędy administracji publicznej w Szczecinie:

Urząd Miasta Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Inne strony o tematyce prawniczej:

Dom Wydawniczy ABC

Wydawnictwo C.H. Beck

Serwer Studentów Prawa

Prokuratura i Prawo

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Sehna

In Gremio

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Zrzeszenie Prawników Polskich

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Biuletyny Sądu Najwyższego

Polskie Centrum Mediacji

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Szkolenia:

Platforma szkoleniowa Prokuratury Krajowej

Ustawienia dostępności