Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 223.11.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 2.Zaproszenie do złożenia oferty 3.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności