Komunikat

RP VI WBA 230.5.2021 – Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania przedstawiają poniższe załączniki: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 do WZ 3.Załącznik nr 2 do WZ 4.Załącznik nr 3 do WZ 5.Załącznik nr 4 do WZ...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności