Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Opublikowano 8 stycznia 2018 r., o godz. 13:37 przez

 

Prokuratura Regionalna w Szczecinie  w dniu 28 grudnia 2017 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Słubicach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Szpitalu Powiatowym, który nieumyślnie naraził pacjenta szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że dokonał błędnej oceny stanu jego zdrowia rozpoznając zgagę i refluks żołądkowy, po uprzedniej niewłaściwej ocenie wyniku badania EKG i uznaniu go za prawidłowy, zaniechaniu powtórzenia badania biochemicznego troponin oraz dokonaniu niewłaściwej oceny zgłaszanych przez niego dolegliwości pod postacią gniotącego bólu w okolicach klatki piersiowej utrzymującego się przez kilka godzin i nieuwzględnieniu wskazywanego w wywiadzie udzielonym przez pokrzywdzonego i wpisanym w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych Zespołu Ratownictwa Medycznego nadciśnienia tętniczego, a finalnie zaniechał dalszej diagnozy pacjenta oraz zezwolił mu na opuszczenie szpitala, podczas gdy zgodnie ze wskazaniami wiedzy i sztuki medycznej- mógł i powinien dokonać właściwej oceny badania EKG, a także skonsultować ten wynik z lekarzem kardiologiem lub internistą, powtórzyć badanie troponin i należycie oceniając stan zdrowia pacjenta i zgłaszane dolegliwości pozostawić go w szpitalu celem poszerzonej diagnostyki i obserwacji tj. o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk.

Czyn zarzucony oskarżonemu zagrożony jest karą  do roku pozbawienia wolności.

Ustawienia dostępności