Komunikat

KOLEJNE ZATRZYMANIA W SPRAWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Opublikowano 12 lutego 2018 r., o godz. 15:15 przez

W dniu 1 lutego 2018 roku na polecenie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w PGE GiEK S.A Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków tj. o czyn z art. 296a§1 kk funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego  dokonali zatrzymania 3 osób: Jana S., Wojciecha O. i Ryszarda M.

Zatrzymanym  przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw: podżegania do poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych i poświadczenia nieprawdy w tych dokumentach, powoływania się na wpływy w instytucji państwowej oraz udzielenia i przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników  Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz podżegania świadków do składania fałszywych zeznań.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie  Sąd Rejonowy  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w dniu 2 lutego 2018 r. zastosował wobec Jana S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W stosunku do pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

p.o. Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej

Iwona Chrobak Farquharson

Ustawienia dostępności