Komunikat

Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Opublikowano 15 lutego 2019 r., o godz. 13:45 przez

Dzień 22 lutego ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 59, poz. 517) Dniem Ofiar Przestępstw. Jest on obchodzony nie tylko w Polsce ale również w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Parlament Europejski w 1988 r. wyznaczył dzień 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar. W Polsce z Dniem Ofiar Przestępstw związany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku organizowany jest w dniach od 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., a jego koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem podejmowanych działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób, które w wyniku popełnionych przestępstw poniosły krzywdę lub została wyrządzona im szkoda materialna. Pokrzywdzeni przestępstwem wymagają troski i pomocy. Nikt nie powinien pozostać obojętny wobec tych osób. Pomoc taką zapewnia między innymi Fundusz Sprawiedliwości. W ramach tego Funduszu udzielana jest pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, wsparcie materialne oraz pomoc w sfinansowaniu świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji. Więcej informacji dotyczących działań podejmowanych przez Fundusz Sprawiedliwości znaleźć można na stronie www.funduszsprawiedliwości.gov.pl.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w okresie od 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r. pełnić będą dyżury, podczas których udzielą osobom pokrzywdzonym przestępstwem niezbędnych porad i informacji o przysługujących im uprawnieniach. Prokuratorzy podejmują nie tylko działania w celu ukarania sprawców przestępstw ale również w celu uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych i poszanowania ich godności.

Dyżury w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie trwać będą w godz. 9.00 – 15.30, w poniedziałek 18 lutego 2019 r. w godz. 9.00 – 17.00 oraz w sobotę
23 lutego 2019 r. i niedzielę 24 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 12.00.

 

Data Wydział Prokurator Nr pokoju
18.02.2019 r. III Organizacyjno – Sądowy 9.00 – 13.00

asyst. prok. Marta Pawluczenie

229
III Organizacyjno – Sądowy 13.00 – 17.00

prok. Anna Gawłowska – Rynkiewicz

229
19.02.2019 r. III Organizacyjno – Sądowy 9.00 – 12.30

prok. Małgorzata Wojciechowicz

asyst. prok. Kamila Kacprzak

 

229

226

III Organizacyjno – Sądowy 12.30 – 15.30

prok. Iwona Chrobak-Farquharson

224
20.02.2019 r. III Organizacyjno – Sądowy 9.00 – 12.30

prok. Norbert Zawadzki

223
I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 12.30 – 15.30

prok. Anna Jóźwiak

asyst. prok. Justyna Oleska

 

6

30

21.02.2019 r. I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 9.00 – 12.30

prok. Hanna Gadomska

asyst. prok. Justyna Łyszkiewicz

 

224a

31

I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 12.30 – 15.30

prok. Bogusława Zapaśnik

asyst. prok. Artur Szaferski

 

205

205

22.02.2019 r. I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 9.00 – 12.30

prok. Maciej Dończyk

asyst. prok. Ewelina Pytlińska

 

9

9

I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 12.30 – 15.30

prok. Jacek Andrzejuk

asyst. prok. Jerzy Wojciechowski

 

18

18

23.02.2019 r. III Organizacyjno – Sądowy 10.00 – 12.00

prok. Magdalena Blank

958
24.02.2019 r. I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 10.00 – 12.00

prok. Krzysztof Korytowski

206
Ustawienia dostępności