Oferty pracy

RP III WOS 1111.8.2019 konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 16 września 2019 r., o godz. 14:33 przez

RP III WOS 1111.8.2019

W oparciu  o przepis w § 7 ust.2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa stwierdziła, że niżej  wymienieni kandydaci  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  zakwalifikowali się do II etapu konkursu:

 1. Aleksandra Grobelna,
 2. Iwona Wojtala-Falińska,
 3. Wojciech Kubicki,
 4. Maciej Nowakowski,
 5. Miłosz Ogrodniczak,
 6. Marcin Chyla,
 7. Marta Papuszka,
 8. Barbara Kleśta,
 9. Małgorzata Smyka,
 10. Katarzyna Sulej,
 11. Julita Saramak,
 12. Amanda Ostrowska.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Zachodniopomorskiego  Wydziału  Zamiejscowego  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ul. Żołnierska 3a  – w dniu 27  września  2019 r. o godz. 10.00. s. 3.002.

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Michał  Lasota  

Ustawienia dostępności