Oferty pracy

RP III WOS 1111.9.2019 – Informacja o I etapie konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 31 października 2019 r., o godz. 14:49 przez

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że :

I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko zastępcy głównego księgowego  polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu  4  listopada 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie.

Ustawienia dostępności