Oferty pracy

RP III WOS 1111.9.2019 – Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 5 grudnia 2019 r., o godz. 13:51 przez

RP III WOS 1111.9.2019             

Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400)

Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego wybrano Panią Annę Wesołowską-Bury.
Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

 

Prokurator Regionalny
Artur Maludy

Ustawienia dostępności