Oferty pracy

RP III WOS 1111.6.2020 – I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko młodszego referenta

Opublikowano 2 grudnia 2020 r., o godz. 20:08 przez

RP III WOS 1111.6.2020

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że:

I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko młodszego referenta polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 3 grudnia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

 

                                                                                                         PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                                     Artur Maludy

Ustawienia dostępności