Komunikat

Komunikat

Opublikowano 2 stycznia 2017 r., o godz. 15:49 przez

         Prokuratura Regionalna w Szczecinie w sprawie dot. utrudniania przetargów na terenie powiatu pyrzyckiego skierowała w dniu 29 grudnia 2016 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie III Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko 39 oskarżonym, z czego 4 osoby oskarżono o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, 28 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto 33 oskarżonym, którym zarzucono kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono również utrudnianie przetargów. W zakresie pozostałych 6 osób zarzuty dotyczą gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zmuszania do określonego zachowania, utrudniania zapoznania się z informacją, naruszenia funkcji narządu ciała. Ponadto jeden z oskarżonych o utrudnianie przetargów – były pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach oskarżony został również o przekroczenie uprawnień oraz złożenie fałszywego oświadczenia w toku postępowania przetargowego.

         Wobec jednego z oskarżonych, który w toku śledztwa przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze – wraz z aktem oskarżenia skierowano wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

       Łącznie w różnej konfiguracji osobowej ujawniono zakłócenie i utrudnienie 29 przetargów na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości rolnych.

       Akt oskarżenia liczy 500 stron, wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi, poręczenie majątkowe.

       Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Ustawienia dostępności