Komunikat

Udział Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Szczecinie w rocznej naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

Opublikowano 17 stycznia 2018 r., o godz. 13:28 przez

W dniu 11 stycznia 2018 roku Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie Pani Prokurator Małgorzata Zapolnik uczestniczyła w rocznej naradzie zorganizowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Pana Inspektora Jacka Cegiełę.

Przedmiotem spotkania  było podsumowanie współpracy policji z jednostkami prokuratury regionu zachodniopomorskiego, w tym omówienie realizacji zadań stawianych przed funkcjonariuszami policji.

W toku narady Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie wskazała na konieczność intensyfikacji podejmowanych w 2018 roku przez funkcjonariuszy policji działań zmierzających do poprawy szybkości prowadzonych postępowań oraz poprawy skuteczności w ściganiu przestępstw o charakterze gospodarczo – finansowym.

 

Ustawienia dostępności