Komunikat

Prokurator doprowadził do unieważnienia oszukańczej umowy zamiany mieszkań

Opublikowano 12 kwietnia 2018 r., o godz. 14:09 przez

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił powództwo wniesione przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie ustalając, że umowa zamiany mieszkań zawarta w jednej ze szczecińskich kancelarii notarialnych jest nieważna.

Sąd podzielił w całości argumentację prokuratora wskazując, że przedmiotowa umowa zamiany lokali mieszkalnych sprzeczna była zasadami współżycia społecznego. Uzasadniając wyrok Sąd powołał się na sprzeczność umowy z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, a także fakt rażącego pokrzywdzenia jednej ze stron umowy, wynikający z nieekwiwalentności świadczeń stron tej umowy.

Pozew w przedmiotowej sprawie prokurator złożył na podstawie materiałów uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie oszustw związanych z zamianą mieszkań.

Ustawienia dostępności