Komunikat

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i aplikant adwokacki wśród pięciu kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działania na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A.

Opublikowano 18 maja 2018 r., o godz. 08:31 przez

15 maja 2018 r. dokonano zatrzymania pięciu osób, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

Zatrzymani to: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki oraz prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Ponad 6 milionów dolarów szkody, pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa.

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy do wyrządzenia spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych.  Natomiast adwokat i prezes spółki, ponadto zarzuty prania brudnych pieniędzy, tj. podjęcia działań polegających na udaremnieniu i utrudnieniu stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z przestępstwa, w kwocie blisko pół miliona dolarów tj. ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych.

Dodatkowo adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Sprawcom w zależności od zarzucanych czynów grożą kary do 5 oraz do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Wobec czterech podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze.

W stosunku do jednego z podejrzanych  – wykonującego zawód adwokata, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec trzech pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu, nakazu powstrzymania się od działalności w zakresie doradztwa prawnego oraz zakazu kontaktowania się z poszczególnymi osobami wskazanymi w postanowieniu. Wobec ostatniego z podejrzanych sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania z uwagi na brak przesłanki szczególnej w postaci obawy matactwa, która w ocenie sądu nie zachodzi, jednak decyzja ta jest nieprawomocna. Prokurator złoży zażalenie na postanowienie odmawiające zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego wobec ostatniego z podejrzanych.

Zakres śledztwa

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A. W wyniku przeprowadzonych w sprawie kolejnych czynności procesowych, w tym związanych z realizacją wniosków o międzynarodową pomoc prawną, jak również przeszukań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBA, ujawniono kolejne przestępstwa, które stały się przedmiotem postawionych obecnie zarzutów.

W toku śledztwa ujawniono proceder „prania brudnych pieniędzy” tj. legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa polegającego na wyrządzeniu spółkom African Investment Group S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. szkody w wielkich rozmiarach. Do  procederu tego wykorzystano zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne. W przestępcze działania zaangażowani byli zatrzymani, w tym przedsiębiorca oraz adwokat, który związany jest z podmiotem świadczącym usługi m.in. w zakresie optymalizacji podatkowej. Doprowadzili oni do udaremnienia i utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy w kwocie ponad jednego miliona siedmiuset tysięcy złotych. Wspomniane osoby udzielały również pomocy do popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w łącznej kwocie ponad 22 milionów złotych spółom African Investment Group S.A. oraz Grupie Azoty Zakładom Chemicznych Police S.A.

Dodatkowo w wyniku czynności przeszukania firmy doradczej z siedzibą w Warszawie ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A., w tym polegające na usuwaniu dokumentacji oraz elektronicznych nośników informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia.

 

Ustawienia dostępności