Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.33.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 21 maja 2018 r., o godz. 11:14 przez

RP VI WBA 230.33.2018 zaproszenie do złożenia oferty

RP VI WBA 230.33.2018 formularz ofertowy

RP VI WBA 230.33.2018 opis przedmiotu zamówienia

RP VI WBA 230.33.2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawienia dostępności