Oferty pracy

RP III WOS  1111.6.2018 – II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 30 października 2018 r., o godz. 15:47 przez

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 1. Grzegorz Breś,
 2. Żaneta Ciastko,
 3. Agnieszka Duma,
 4. Kamila Kacprzak,
 5. Radosław Kwaśniewski,
 6. Agata Łagoda,
 7. Zbigniew Małecki,
 8. Alicja Markiewicz,
 9. Martyna Mordas,
 10. Natalia Morta,
 11. Damian Przestrzelski,
 12. Julita Saramak,
 13. Julita Wędzińska.

Etap II konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 9  listopada 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ul. Stoisława 6 , w sali  konferencyjnej nr 112.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dowodem toż­samości.

Ustawienia dostępności