Komunikat

RP III WOS 0610.1.2020 – Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Opublikowano 20 lutego 2020 r., o godz. 14:05 przez

          Dzień 22 lutego ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Dniem Ofiar Przestępstw. Jest on obchodzony nie tylko w Polsce ale również w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Parlament Europejski w 1988 r. wyznaczył dzień 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar. W Polsce z Dniem Ofiar Przestępstw związany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku organizowany jest w dniach od 21 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r., a jego koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem podejmowanych działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby osób, które w wyniku popełnionych przestępstw poniosły krzywdę lub została wyrządzona im szkoda materialna. Pokrzywdzeni przestępstwem wymagają troski i pomocy. Nikt nie powinien pozostać obojętny wobec tych osób. Pomoc taką zapewnia między innymi Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach tego Funduszu wyznaczone podmioty świadczą pomoc finansową z jego środków. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszesprawiedliwosci.gov.pl/plznajdz-osrodek-pomocy.

          Prokuratorzy oraz inni pracownicy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w dniu 21 lutego 2020 r. oraz w okresie od 24 do 28 lutego 2020 r. pełnić będą dyżury, podczas których udzielą osobom pokrzywdzonym przestępstwem niezbędnych porad i informacji o przysługujących im uprawnieniach. Prokuratorzy podejmują nie tylko działania w celu ukarania sprawców przestępstw ale również w celu uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych i poszanowania ich godności.

Dyżury w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie trwać będą w dniu 21 lutego 2020 r. w godz. 09.00 – 15.30, w dniu 24 lutego 2020 r. w godz. 09.00 – 17.00 oraz w okresie od 25 do 28 lutego 2020 r. w godz. 09.00 – 15.30.

 

Data Prokurator/asystent prokuratora Godziny przyjęć Nr pokoju
21.02.2020 r. Prok. M. Wojciechowicz 9.00 – 12.30 224
Prok. M. Lorenc 13.00 – 15.30 206
24.02.2020 r. Prok. A. Gawłowska – Rynkiewicz 9.00 – 13.00 229
Prok. R. Krupa-Wojciechowska 12.30 – 17.00 205
25.02.2020 r. Asystenci prokuratora:

M. Pawluczenie/K. Kacprzak/

K. Jorman – Klirowska

9.00 – 15.30 119
26.02.2020 r. Prok. M. Mach 9.00 – 12.30 13
Prok. J. Andrzejuk 12.30 – 15.30 18
27.02.2020 r. Prok. P. Wieczorkiewicz 9.00 – 12.30 116
Prok. B. Przyłucki 12.30 – 15.30 27
28.02.2020 r. Prok. D. Pietras 9.00 – 12.30 114
Prok. A. Jóźwiak 12.30 – 15.30 6
Ustawienia dostępności