Ogólne

Komunikat

Opublikowano 1 kwietnia 2020 r., o godz. 13:03 przez

Oświadczenia prokuratorów o członkostwie w zrzeszeniu, pełnionej funkcji, członkostwie w partii politycznej zostały zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Krajowej pod poniższym linkiem:

 

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-szczecinie/prokuratura-regionalna-w-szczecinie-2/oswiadczenia-majatkowe-44/oswiadczenia-o-czlonkostwie-w-zrzeszeniu-pelnionej-funkcji-czlonkostwie-w-partii-politycznej/

 

Ustawienia dostępności