Komunikat

Sprawa Pay Trade International Club LLC

Opublikowano 26 czerwca 2020 r., o godz. 12:47 przez

W dniu 23 czerwca 2020 r. w śledztwie RP I Ds. 91.2016 nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącym działalności Pay Trade International Club LLC (Pay Trade International Limited LLC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania Łukasza S., któremu w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzut popełnienia w latach 2013-2016 przestępstwa z art. art. 24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk dotyczący organizowania i kierowania systemem sprzedaży lawinowej w ramach działalności podmiotu Pay Trade Polska Sp. z o. o., następnie Pay Trade International Limited LLC, a w końcu Pay Trade International Club LLC oraz doprowadzenia wielu członków klubu Pay Trade do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do charakteru działalności tego podmiotu oraz możliwości uzyskiwana  dochodów od wpłaconych kwot tytułem zakupu pakietów członkowskich, działając na szkodę łącznie co najmniej 360 osób i powodując dla co najmniej 100 z nich szkodę w wysokości 3.811.614,63 zł i 143.381 euro.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania, to jest do dnia 20 września 2020 r. Postanowieniem z dnia 25 września 2020 r. sąd zastosował wobec Łukasza S. tymczasowe aresztowanie na okres do dnia 20 września 2020 r. z tym  zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem złożenie do dnia 9 lipca 2020 r. poręczenia majątkowego w kwocie 300.000 zł.

Prokurator korzystając ze swoich uprawnień sprzeciwił się uchyleniu tymczasowego aresztowania nawet w razie wpłacenia poręczenia majątkowego przed uprawomocnieniem się postanowienia w związku z zamiarem wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w tym zakresie.

Ustawienia dostępności