Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2020 – I etap konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

Opublikowano 18 sierpnia 2020 r., o godz. 13:32 przez

RP III WOS 1111.4.2020

 

KOMUNIKAT

Na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że :

I etap konkursu na staż urzędniczy na  docelowe stanowisko inspektora  w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym, polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 19 sierpnia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

 

Prokurator Regionalny

Artur Maludy

Ustawienia dostępności