Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.16.2020 – jawne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Opublikowano 30 września 2020 r., o godz. 19:26 przez

Dokumenty jawnego otwarcia ofert przedstawiają poniższe załączniki:

8.Ogłoszenie o zamówieniu – nr 588274-N-2020 z dnia 22.09.2020
9.Protokół z jawnego otwarcia

 

Ustawienia dostępności