Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.25.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 15 grudnia 2020 r., o godz. 18:57 przez

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach:

01.Ogłoszenie o zamówieniu nr 767308-N-2020 z dnia 15.12.2020
02.SIWZ
03.Załącznik nr 1 do SIWZ – wer. edyt.
04.Załącznik nr 2 do SIWZ – wer. edyt.
05.Załącznik nr 3 do SIWZ – wer. edyt.
06.Załącznik nr 4 do SIWZ – wer. edyt.

07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020

08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020

09.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540550762-N-2020 z dnia 21.12.2020

 

Ustawienia dostępności