Komunikat

Komunikat w sprawie budowy i eksploatacji Autostrady A2 i A4

Opublikowano 9 marca 2018 r., o godz. 15:55 przez

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych i uprawnionych do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa, w zakresie zawierania umów na budowę i eksploatację jak i kolejnych aneksów do wskazanych umów dotyczących autostrady A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Konin oraz autostrady A4 – prowadzone jest w zakresie autostrady A4 w oparciu o materiały zgromadzone w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego uprzednio przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, która to sprawa została podjęta z umorzenia, a swoim zakresem obejmuje zarówno kwestie dotyczące autostrady A2 jak i autostrady A4. Dodatkowo okoliczności związane z nieprawidłowościami dotyczącymi autostrady A4 wynikają z akt sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którą połączono do śledztwa prowadzonego przez tut. Prokuraturę w celu łącznego ich rozpoznania.

Ustawienia dostępności