Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.4.2019 – Zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 6 marca 2019 r., o godz. 10:26 przez

14.Zaproszenie do złożenia oferty – 05.03.2019

15.Warunki Zamówienia z załącznikami – 05.03.2019

16.Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – wer. edyt.

17.Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – wer. edyt.

18.Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – wer. edyt.

19.Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – wer. edyt.

23.Odpowiedź na pytania wykonawcy – 12.03.2019

Ustawienia dostępności