Zamówienia publiczne - aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”

Opublikowano 11 marca 2019 r., o godz. 14:58 przez

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt.

Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt.

Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków – wer. edyt.

Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt.

Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt.

Odpowiedź na pytania wykonawcy – 14.03.2019


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawienia dostępności